Jurycommissie

Sinds begin 2014 heeft Groningen Atletiek weer een Jury Commissie (JC) die bestaat uit Lian Agbie, Luuk Bijleveld en Juul Baller. Juul vertegenwoordigt de JC in de nieuwe ECB (Evenementen Commissie Baan).

Taken van de Jury Commissie

  • In samenwerking met de Wedstrijdleider regelen dat er bij de baanwedstrijden als de loopevenementen voldoende (top)juryleden zijn.
  • Organiseren van (bijscholings)cursussen.
  • Begeleiden van nieuwe (top)juryleden bij het opdoen van ervaring tijdens de eerste wedstrijden waarbij ze actief zijn.

Doelstelling van de Jury Commissie 

  • Maken van een beleidsplan voor een vergroting van het aantal juryleden van ons huidige jurycorps. Groningen Atletiek heeft behoefte aan jongere Juryleden, Wedstrijdleiders en Starters.
  • Het maken van een plan en het leggen van contacten, via de regiocoördinator, met andere atletiekverenigingen in het Noorden van het land om de mogelijkheden te onderzoeken om bij elkaars wedstrijden juryervaring te kunnen opdoen.

Voor meer info: Juul Baller 

Groningen Atletiek op
facebook

Locatie

Runnersworld

Runnersworld Groningen

DAKA

DAKA
© Copyright 2018 - Groningen Atletiek