Alle nieuwsberichten

Vacature trainerscoördinator

01-11-2017 20:51 - 15 - 20 uur per week – tijdelijk voor 1 jaar, met intentie tot verlenging

Groningen Atletiek is een vereniging met een lange geschiedenis met een afdeling baanatletiek en een afdeling wegatletiek in Groningen en Roden. Het is een trotse club met ambitie. Atleten presteren op nationaal niveau, zowel individueel als op teamniveau, en enkele op Europees en wereldniveau.
De club heeft meer dan 900 leden, waarvan het aandeel baanatletiek het sterkst groeiend is bij de jongste jeugd.
Ze heeft een goed verzorgde accommodatie en ligt in het Stadspark, waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt voor de looptrainingen.
Naast de trainingen is de club ook heel actief in het organiseren van wedstrijden, zowel op de baan als op de weg.
De organisatie van de club bestaat uit een bestuur en commissies met eigen taken, verantwoordelijkheden en budgetten. Bij de baanatletiek zijn 40 trainers actief, bij de wegatletiek 28. Allen op vrijwillige basis.

De technische commissie baan en technische commissie weg zijn verantwoordelijk voor het aanbod van trainingen en alles wat daarbij komt kijken. De club heeft de ambitie een kwaliteitsslag te maken op trainings-technisch gebied, voor zowel de prestatieve als recreatieve doelgroep en is daarvoor op zoek naar een trainerscoördinator.

Functieomschrijving
De trainerscoördinator zorgt voor zodanige trainingsomstandigheden dat alle atleten zich kunnen ontwikkelen op zowel sportief gebied (beter worden en groeien naar een hoger niveau) als op sociaal en mentaal gebied. Plezier in de sport staat voorop, doorzettingsvermogen wordt aangemoedigd en talent wordt herkend en goed begeleid.

Baanatletiek
De baanatletiek is er voor pupillen, junioren en senioren. Ook is er een groep voor verstandelijk beperkten.
De werkzaamheden voor de baanatletiek in Groningen en Roden bestaan uit:
- Coördinatie van de (jeugd)trainingen (bezetting, planning, trainingsopbouw, groepsindeling, doorstroming, organisatie nieuwe instroom).
- Werving en selectie van nieuwe trainers.
- Opleidingsplan opstellen en coaching van (beginnende) jeugdtrainers.
- Functioneringsgesprekken voeren met trainers en ontwikkelplannen opstellen.
- Organiseren, faciliteren en sturen op samenwerking en ‘van elkaar leren’ tussen jeugdtrainers en specialisatietrainers.
- Opstellen trainings-, doorstroom- en specialisatiebeleid baan in samenspraak met de technische commissie baan en trainers.
- Overleg en afstemming met vrijwilligers/ ouders voor ondersteunende/ aanvullende niet-trainings-technische werkzaamheden/ activiteiten.

Wegatletiek
De wegatletiek is er voor senioren, onderverdeeld naar verschillende prestatieniveaus.
De werkzaamheden voor de wegatletiek in Groningen en Roden bestaan uit:
- Coördinatie van de trainingen en tijdelijke specialisatiegroepen (bezetting, planning, groepsindeling, doorstroming).
- Werving en selectie van nieuwe (assistent) trainers.
- Opleidingsplan opstellen en coaching van trainers.
- Functioneringsgesprekken voeren met trainers en ontwikkelplannen opstellen.
- Organiseren, faciliteren en sturen op samenwerking en ‘van elkaar leren’ tussen beginnende en ervaren trainers.

Ongeveer 75% van de tijdsbesteding zal bestaan uit de professionalisering van de baanatletiek en ongeveer 25% uit de professionalisering van de wegatletiek. Tevens is het van belang dat de trainerscoördinator contact onderhoudt en afstemt met andere partijen zoals RTC en Team4Mijl.
Er worden nadere afspraken gemaakt over de resultaten in het eerste jaar.

Functie-eisen
- minimaal hbo werk- en denkniveau
- minimaal 5 jaar werkervaring bij voorkeur in de sportcontext
- visie op breedtesport en topsport en het vermogen hier anderen mee te inspireren en motiveren
- initiatiefrijk, sociaal vaardig, flexibel, innovatief
- kan goed organiseren en plannen
- beschikbaar in de avonduren, tijdens trainingstijden
- ervaring met baan- en wegatletiek is een pré

Arbeidsvoorwaarden
Het werkgeverschap wordt ondergebracht bij het Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen en de cao Sportverenigingen is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 9.

De trainerscoördinator functioneert onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van één bestuurslid, één lid van de technische commissie baan en één lid van de technische commissie weg, en heeft periodiek overleg met hen over de gang van zaken.

Reactie en procedure
Graag ontvangen wij uw reactie vóór 11 november 2017. U kunt uw CV en motivatiebrief versturen naar de secretaris van de vereniging via secretaris@groningenatletiek.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 november 2017.

We streven ernaar om de trainerscoördinator vóór 1 januari 2018 te benoemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Groningen Atletiek, Luuk Bijleveld via 06-41419299.

© Copyright 2018 - Groningen Atletiek