Alle nieuwsberichten

Vacature TCW

19-07-2017 09:24 - De Technische Commissie Wegatletiek (TCW) is op zoek naar een nieuw lid.


De Technische Commissie Wegatletiek (TCW) is op zoek naar een nieuw lid.


Wat doet de TCW?
De TCW heeft onder andere als taak de trainingen van de wegatleten in goede
banen te leiden. Het doel is om een veilige situatie te creëren en/of te behouden voor
de atleten en de trainers. Natuurlijk staat ook het plezier hierin centraal.


Op dit moment zijn wij bezig om meer structuur aan te brengen in de groepen. En
ook om met specialisatiegroepen te gaan trainen. Dit is een nieuw concept voor
Groningen Atletiek.


Als TCW zijn wij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid dat door het
hoofdbestuur en de TCW met betrekking tot de wegatletiek is vastgesteld.


De huidige TCW is in oktober 2016 begonnen na een periode van afwezigheid van
een TCW.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste atleet of trainer die deel wil gaan uitmaken
van de TCW.


Vooralsnog hebben we om de week op dinsdagavond na de training (20.30 uur) een
overleg van ongeveer een uur. Dit zal, als alles goed loopt, minder frequent worden.


We zijn een nieuwe TCW en volop in ontwikkeling. Ben jij diegene die ons team komt
versterken met goede plannen en draag jij de club ook een warm hart toe, maak je
belangstelling dan kenbaar door een mail met motivatie te sturen naar
tcw@groningenatletiek.nl


Reageer uiterlijk voor 1 september 2017


Vriendelijke groet,
TCW Groningen Atletiek

© Copyright 2018 - Groningen Atletiek