Alle columnberichten

Gert@letiek enzo – afl. 301 – Bestuurtje

22-04-2015 23:00

COLUMN De Algemene Leden Vergadering trok vorige week donderdag iets meer belangstelling dan de jaren ervoor. Ik heb ze niet geteld, maar het waren er wellicht 25. er is nog hoop voor de club. En dat terwijl voorzitter John Gerritsen begon met een noodkreet. Ja, een noodkreet.


De club telt meer leden dan ooit, zo'n 750, en in financieel opzicht staan we er ook goed voor. Maar ja, het bestuur bestaat, na het aangekondigde vertrek van Ada Nauta, nog maar uit twee leden. Hoewel, Luuk Bijleveld heeft toegezegd het bestuur te willen versterken, maar dan alleen van een afstandje. In de week is hij vanwege zijn werk niet beschikbaar. Een bestuur van 2,5 leden dus. Een paar jaar terug waren het er zes. Verder wil voorzitter John Gerritsen zo snel mogelijk aftreden. Hij trekt het niet meer, na jaren vol dubbel- en driedubbelfuncties. Begrijpelijk. Maar wat nu?Eddy Kiemel vindt dat de boel geherstructureerd moet worden. Het bestuur moet alleen nog bepalen wat het WEL en wat het NIET kan doen. Eddy en Huub zeggen bereid te zijn mee te denken en nog een tweetal mensen te zullen zoeken (via de nieuwsbrief) die gaan nadenken hoe het verder moet met een club met veel leden en maar een half bestuur.De vergadering gaat door. Alle notulen worden goedgekeurd en de jaarverslagen zorgen niet voor opmerkingen, behalve dat ze eerder dan een week voor de ALV openbaar moeten worden gemaakt. De penningmeester heeft haar zaakjes goed voor elkaar en krijgt applaus. De kascommissie is ook tevreden. Toch komt er een contributieverhoging van, schrik niet, 50 cent per jaar! De vergadering slikt het voorstel. Maar de club zit goed bij kas, dus waarom meer.... Nou, misschien omdat het clubhuis, het krachthonk en de units flink onder handen genomen moeten worden?Dan de beleidsplannen: de afdeling wegatletiek heeft mooie plannen, maar onvoldoende commissieleden om de plannen uit te voeren. Bekend verhaal, helaas. De baanatletiek heeft niet eens een beleidsplan, dus ook geen problemen, misschien? De Medische Commissie dringt aan op een aed in geval van medische calamiteiten. Het bestuur wil er niet aan, maar de Medische Commissie dreigt met aftreden en krijgt toestemming om een plan voor een aed (kosten dik 1000 euro) te maken. Tenslotte de rondvraag. Die draait voornamelijk om het tekort aan trainers en de slechte beschikbaarheid van clubkleding. De eerste zijn niet voorhanden, met de kleding komt het wellicht toch goed.De voorzitter sluit de vergadering na slechts 75 minuten en de aanwezigen kunnen aan het bier, wijn, kaas en worst. Al met al moet er nog van alles gebeuren om onze qua ledenaantal en financiën kerngezonde vereniging ook op gebied van bestuurs- en commissieleden gezond te maken. Wie meldt zich?   tot volgende week,Gert van Akkeren


Groningen Atletiek op
facebook

Locatie

Runnersworld

Runnersworld Groningen

DAKA

DAKA
© Copyright 2018 - Groningen Atletiek